Παρουσιαστής Ειδήσεων Τραγουδά το Baby Got Back

Παρουσιαστής Ειδήσεων Τραγουδά το Rapper’s Delight