Ιταλός Στη Μάλτα

The Italian Man Who went to Malta.

Η σύντομη περιπέτεια ενός Ιταλού στη Μάλτα που προσπαθεί να συνεννοηθεί μιλώντας αγγλικά.