Ιταλός Στη Μάλτα

The Italian Man Who went to Malta.

Η σύντομη περιπέτεια ενός Ιταλού στη Μάλτα που προσπαθεί να συνεννοηθεί μιλώντας αγγλικά.

One thought on “Ιταλός Στη Μάλτα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *