Νευρικό Γέλιο Μπακαγιόκο

Συνέντευξη Μπακαγιόκο (Νευρικό γέλιο)

“When you think Pas will be ready to play full εκατό τοις εκατό?” 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *